تولید

فیلم های

مستقل

کارگردانان

احمد

مرادپور

15 بهمن 1339

کارگردان

بیوگرافی

احمد مرادپور متولد 1339 نویسنده، کارگردان و تدوینگر ایرانی است. فعالیت خود را با دستیار کارگردانی آغاز کرد و خیلی زود توانست به عنوان تدوینگر، نویسنده، مشاور فیلمنامه و کارگردان جایگاه خود را در سینما پیدا کند.

فیلم شناسی

کارگردانی:
” کارو” 1398
رنجر” 1378، 96 دقیقه
سجاده‌ی آتش” 1371

فیلمنامه نویسی و تدوین
“سارا و آیدا” به کارگردانی مازیار میری، 1395 ( تدوین)
رنجر” 1378، 96 دقیقه، ( تدوین)
سجاده‌ی آتش” 1371، ( فیلمنامه نویس)