تولید

فیلم های

مستقل

کارگردانان

احمدرضا

گرشاسبی

7 مهر 1336

کارگردان

بیوگرافی

احمدرضا گرشاسبی متولد 1336، فیلمساز ایرانی و موسس دفتر سینمایی «ژرفا فیلم» است. با ساخت فیلم کوتاه وارد سینما شد و بعدها علاوه بر کارگردان سینمایی به عنوان کارگردان تلویزیونی و مجری طرح نیز فعالیت خود را ادامه داد.

فیلم شناسی

کارگردانی:
” اینجا شهری دیگر است” 1390
“بانی چاو” 1374
اُ منفی” 1368